Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy

Opiniowanie dokumentu:


Projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy

Punkt konsultacji zakończony: 2020-12-08

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry