Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Z uwagi na konieczność przedłużenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Dębica dotyczącej problemów społecznych występujących w Dębicy, ogłoszono ponownie konsultacje w tej samej sprawie w terminie późniejszym.

Więcej na stronie:  

Załączniki dla podsumowania konsultacji nie zostały dodane.

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Ankieta - badanie dotyczące problemów społecznych

Ankieta:


Ankieta - badanie dotyczące problemów społecznych

Punkt konsultacji zakończony: 2020-09-30

Podsumowanie ankiety

Z uwagi na konieczność przedłużenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Dębica dotyczącej problemów społecznych występujących w Dębicy, ogłoszono ponownie konsultacje w tej samej sprawie w terminie późniejszym.

Do góry